ThinkThank Sweden ett Ekosystem av företag.

ThinkThank är ett ekosystem av företag. Ekosystemet länkas tillsammans genom Voceans digitala plattform för att stärka samarbetet, kompetens och innovation tillsammans som ThinkThankers.

ThinkThank erbjuder tänkarnätverk med hög innovativ förmåga där företag som är med i ThinkThank möts digitalt för att bilda en superhjärna. Som företagare kan du ta hjälp av ThinkThank med olika frågor i nätverket.


Se mer information under fliken Ekosystem...