Bli del av ThinkThanks affärsekosystem

ThinkThank Sweden är ett affärsekosystem för företag som vill mer. Digitalt samarbete, lärande och delande av utmaningar, kunskap och resurser är nycklar i ThinkThanks ekosystem.

I affärsekosystemet bidrar företag från olika branscher med sina unika kunskaper. Summan av ekosystemets möjligheter blir en kraftfull framgångsmotor för alla. Ingen kan ha koll på allt i dagens snabbrörliga digitala affärsklimat, men genom att vara en del av ThinkThank kan var och en utvecklas på bästa sätt.

Som ThinkThanker blir du del av en superhjärna

Smarta digitala verktyg för snabba kollaborativa insatser och delande är en viktig nyckel till framgång för affärsekosystem. ThinkThanks ekosystem länkas samman genom Voceans revolutionerande digitala plattform för att stärka samarbete, kompetens och innovation.

Genom ThinkThank erbjuds du ett tänkarnätverk med hög innovativ förmåga där företagen som är med möts digitalt för att bilda en superhjärna. Som företagare kan du ta hjälp av ThinkThank genom att låta ekosystemet lösa olika frågor.

TreTårsfika

Genom ThinkThanks möteskoncept "Tretårsfika" utvecklar du ditt affärsnätverk samtidigt som du lyssnar till förstklassiga föreläsare. Här får du ta del av de senaste lösningarna i olika branscher, spana in kommande trender och lyssna till relevant forskning.